totaltagrens

HANDELSBETINGELSER

Vi ønsker et nemt og overskueligt samarbejde mellem vore kunder og os. 

Vi har derfor begrænset os til få handelsbetingelser.

Aflysning
:
Ved aflysning af vores service skal aflysningen ske skriftligt senest 7 dage før opgavens udførelse. Sker dette ikke, er vi nødsaget til at opkræve et gebyr på 4500,- + moms.

Tilkøb af bestillingsvarer som fx. Tagplade, vinkelrygning osv, kan ikke annulleres Dette skyldes at varen bestilles samme dag som aftalen indgåes med kunden.Reklamation:
Alt reklamation af udført arbejde skal ske senest 7 dage efter taget er malet. Sker dette ikke, vil sagen blive vurderet som en garantisag i stedet.

Vi fraskriver os alt ansvar for bukkede og ridsede tagrender, da det er en nødvendighed for os, at læne vores stiger op af disse, for at tilgå dit tag. Som regel sker der ikke noget, men vi har oplevet tagrender som med årene er blevet møre og har taget lidt skade. 

Vi fraskriver os alt ansvar for skader på taghætter, da disse kan være møre og revne ved let berøring. 

Garanti:
Vi giver 10 års garanti på vores tagmaling ved indgåelse af årlig serviceaftale om algebehandling. Uden algebehandling vil taget blive udsat for vækst igennem årene og dette vil i værste tilfælde gøre skade på malingen.

Asbest: 
Ved rens og maling af asbestholdige eternitplader er det forventeligt, at der vil kunne opdages minimale spor af asbest. Huse med loftrum har ofte asbeststøv liggende i isoleringen, som natuligt er drysset ned efter mange års tæt kontakt med asbestpladerne. Kunden acceptere ligeledes at der vil kunne forekomme asbestslam på isolering, gangbro eller træværk, alt afhængig af tagets tæthed.

Vi fraskriver os derfor alt ansvar for eventuel test af asbest.
 

Afdækning: 
Kunden er selv ansvarlig for afdækning af eventuelle havemøbler, grill, genstande på loftet, samt andre ting i nær kontakt med det udførte arbejde. Ligeledes skal biler, motorcykler og lign. parkeres i tilstrækkelig afstand til huset under maling af taget.